Perstorp industriPark ligger i ett vackert område.

Stora internationella företag är verksamma i Perstorp industriPark.

Ångcentralen producerar och distribuerar ånga, fjärrvärme, processvatten, dricksvatten, kylvatten samt elkraft för Perstorp industriPark.

Perstorp industriPark har eget lok och järmvägsspår inom området.

1.200.000 kvadratmeter industriområde med 18 km vägar.

Skydd och säkerhet

Läs mer om skydd och säkerhet inom industriparken.
Läs mer om "Skydd och säkerhet"

Ny broschyr

Läs den nya broschyren från Perstorp industriPark här.
Läs mer om "Ny broschyr"

Företag

Perstorp industriPark
Här kan man se vilka produktionsföretag och serviceföretag som är etablerade inom parken
Läs mer om "Företag"

Tjänster

Train Perstorp Industripark
För att kunna ta del av våra tjänster måste du ha ett registrerat användarkonto. Beställ ditt användarkonto under Kontakt.
Läs mer om "Tjänster"

Service

Perstorp industriParks service utbud...
Läs mer om "Service"

Winning Safety

Perstorp Industripark
För att kunna ta del av Winning Safety måste du ha ett registrerat användarkonto och en E-mail. Beställ ditt användarkonto här.
Läs mer om "Winning Safety"