Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skydd och säkerhet

Här driver idag stora internationella företag både högteknologisk utveckling och miljöanpassad produktion sida vid sida med små och mellanstora bolag med enskilda verksamheter.

Ett antal företag inom Perstorp industriPark omfattas av den högre alternativt den lägre kravnivån i lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor*.

För den högre kravnivån finns bland annat krav på att ge in en säkerhetsrapport till myndigheterna. Säkerhetsrapporterna är omfattande dokument, som bygger på riskanalyser och tekniska säkerhetsgranskningar för verksamheten. Säkerhetsrapporter ges in till tillsynsmyndigheten vart femte år eller i samband med en ny tillståndsprövning hos Miljödomstolen. Som verksamhetsutövare är företagen skyldiga att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. I de fall en allvarlig kemikalieolycka har inträffat, är företagen skyldiga att begränsa följderna för människors hälsa och miljön. Härvid är företagen skyldiga att samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Enligt lagen ska personer som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska förfara vid en olycka. Perstorps kommun ansvarar för att allmänheten informeras om detta. Denna säkerhetsbroschyr har tagits fram av Perstorp industriPark i samarbete med kommunen. Säkerhetsbroschyren ska alltid finnas tillgänglig och finns på hemsidor för Perstorp AB, Perstorp industriPark och Perstorps kommun. Säkerhetsbroschyrer har också delats ut till alla kommuninvånare under åren 2011 och 2012.

*(SFS 1999:381 och 382)

Uppdaterad den 22 oktober 2021, kl 3:48

Information