Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Service

Perstorp industriPark kan erbjuda en väl utbyggd infrastruktur med vägar och järnväg.

Energi & Vatten inom Perstorpkoncernen producerar och distribuerar ånga, fjärrvärme, processvatten, dricksvatten, kylvatten samt elkraft för Perstorp industripark. Vidare finns funktioner som förbränning av lösningsmedelshaltiga gaser och biologisk behandling av såväl processavloppsvatten som sanitärt avloppsvatten.

En global IT organisation som underlättar vardagen för verksamheten ITOC är en del av Perstorp AB och levererar infrastruktur tjänster till företag inom Perstorp Industripark. ITOCs tjänstepaket innefattar bland annat kommunikation, telefoni, växel och posthantering.

Perstorp industriPark erbjuder också tjänster så som bevakning, räddningstjänst, avfallshantering, miljö, företagshälsovård, restaurang, idrottshall.

I nära samarbete med företagen på industriparken drivs Perstorp Gymnasieskola som är ett treårigt specialutformat industritekniskt program med inriktning på kemisk process.

Uppdaterad den 16 december 2016, kl 8:47

Information